Historia spółki  

„Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego” sięga drugiej połowy lat 70, kiedy to zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego utworzono w Puławach przedsiębiorstwo państwowe pod taką nazwą i wyposażono je w majątek trwały. Przez następne trzydzieści lat Przedsiębiorstwo Państwowe „PHW” prowadziło działalność handlową na terenie powiatu puławskiego oraz w całym województwie lubelskim

W związku z procesem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w 1998 roku Minister Skarbu Państwa podjął działania, zmierzające do utworzenia – w opraciu o majątek P.P. PHW – spółki z o.o. z udziałem Skarbu Państwa i pracowników byłego Przedsiębiorstwa Państwowego PHW w Puławach. W tym samym roku przystąpiono do bezpośredniej prywatyzacji spółki, w wyniku czego pozyskany został inwestor strategiczny, który objął większościowy pakiet udziałów w spółce.

W 1999 roku pomiędzy spółką a Skarbem Państwa zawarta została umowa oddania spółce mienia Przedsiębiorstwa Państwowego PHW do odpłatnego korzystania. W następnej kolejności, w 2002 roku majątek P.P. PHW został sprzedany przez Skarb Państwa na rzecz naszej spółki. W 2002 roku doszło do połączenia naszej spółki oraz spółki pod firmą „BiS-Sukces” spółka z o.o.w Zamościu – prowadzącej zbliżoną działalność operacyjną – poprzez podwyższenie kapitału „PHW” spółka z o.o. i wniesienie przedsiębiorstwa „BiS-Sukces” tytułem aportu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Wraz ze zmianami organizacyjnymi dokonywanymi w „Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego”, zmieniał się także profil działalności naszej spółki. Z przedsiębiorstwa państwowego o całkowicie handlowym profilu działalności, PHW spółka z o.o. stała się firmą działającą przede wszystkim na rynku nieruchomości, koncentrującą swe działania handlowe na wynajmie i obsłudze lokali biurowych, magazynowych, handlowych oraz mieszkalnych, położonych w Lublinie, Puławach i Zamościu. 

Organy spółki

 Prezes Zarządu

  • Bartłomiej Chybowski

 Rada Nadzorcza


  • Bogusław Surmacz 
  • Anna Martyna 
  • Jolanta Dąbrowska